Bao bì tự hủy “chờ thời” ở thị trường nội địa

Khi cả thị trường và chính sách đều còn quá nhiều bất lợi, con đường sống của bao bì tự hủy chỉ là “xuất ngoại” để tồn tại và “chờ thời” ở thị trường nội địa.’ Cả thị trường và chính sách đều còn quá nhiều bất lợi đối với sản phẩm bao bì tự hủy. Phải mất đến 400 năm để phân hủy hoàn toàn một chiếc túi ni lông loại thường trong điều kiện tự nhiên. TPHCM mỗi ngày [...]

Read more...