địa chỉ
Km 5 Phạm Văn Đồng, P.Anh Dũng, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng
điện thoại
(+84) 0225 8830 612
email
sv@nanjiebox.com
hotline
(+84) 982 924 628
fax
(+84) 0225 8830 611

GỬI THÔNG ĐIỆP CHO SVPACKING